طراحی سایت خوب چه اهمیت دارد؛استاندارد وب ایران

1. طراحی سایت باید به گونه‌ای باشد که بازدیدکنندگان به راحتی بتوانند به صفحات مختلف سایت دسترسی پیدا کنند. برای این منظور، باید از یک ساختار منطقی و مرتب استفاده شود.

2. طراحی سایت باید به گونه‌ای باشد که بازدیدکنندگان به راحتی بتوانند از قابلیت جستجو در سایت استفاده کنند. بنابراین، باید از یک قابلیت جستجو مناسب استفاده شود.

3. طراحی سایت باید به گونه‌ای باشد که بازدیدکنندگان به راحتی بتوانند از قابلیت فیلترینگ در صفحات مختلف سایت استفاده کنند. برای این منظور، باید از یک قابلیت فیلترینگ مناسب استفاده شود.

4. طراحی سایت باید به گونه‌ای باشد که بازدیدکنندگان به راحتی بتوانند از قابلیت افزودن به سبد خرید استفاده کنند. بنابراین، باید از یک قابلیت سبد خرید مناسب استفاده شود.

5. طراحی سایت باید به گونه‌ای باشد که بازدیدکنندگان به راحتی بتوانند به صفحات مختلف سایت دسترسی پیدا کنند. برای این منظور، باید از یک منوی ناوبری مناسب استفاده شود.

6. طراحی سایت باید به گونه‌ای باشد که بازدیدکنندگان به راحتی بتوانند از قابلیت پرداخت آنلاین استفاده کنند. برای این منظور، باید از یک درگاه پرداخت مناسب استفاده شود.

7. طراحی سایت باید به گونه‌ای باشد که بازدیدکنندگان به راحتی بتوانند از قابلیت ارسال پیام به شما استفاده کنند. برای این منظور، باید از یک فرم تماس مناسب استفاده شود.

8. طراحی سایت باید به گونه‌ای باشد که بازدیدکنندگان به راحتی بتوانند از قابلیت اشتراک گذاری محتوای سایت با دوستان خود استفاده کنند. برای این منظور، باید از یک قابلیت اشتراک گذاری مناسب استفاده شود.

9. طراحی سایت باید به گونه‌ای باشد که بازدیدکنندگان به راحتی بتوانند از قابلیت دانلود فایل‌های مختلف استفاده کنند. برای این منظور، باید از یک قابلیت دانلود مناسب استفاده شود.

طراحی سایت اختصاصی باید به گونه‌ای باشد که بازدیدکنندگان به راحتی بتوانند از قابلیت ثبت نام و ورود به سایت استفاده کنند. برای این منظور، باید از یک قابلیت ثبت نام و ورود مناسب استفاده شود.

دیدگاهتان را بنویسید