مطالعه دقیقا چگونه مزایای نمای خشک را در 2 روز بهبود دادم

این شیشهها در برابر خرد شدن ایمنی بالایی دارند یا پس از خردشدن در قاب خود باقی میمانند. به همین دلیل به این مرحله نبشی کشی نیز گفته می شود. موارد دیگری که باعث می شود نمای سرامیک یکی از بهترین انتخاب ها در اجرای نما باشد به این دلیل است که وزن این نما نسبت به متریال دوغابی مثل سنگ بسیار کمتر است و باعث می شود که وزن ساختمان نیز کاهش مجموعه ها یابد. در این سطح خرابی نماي خارجی در اثر بار هاي خارجی نباید خطر جدي براي جان ساکنین به وجود آورد. اتصال نماي ساختمانها به تکیه گاه باید قادر به تحمل نیروهاي وارده به نما ناشی از بار باد، زلزله و اثرات ضربه باشد. تکیه گاه نما و اتصال آن به سازه باید توانایی انتقال بار به سازه را داشته باشد. بدین منظور باید قطعات، اجزاء و اتصالات نما توانایی تحمل بارها و جابجاییهاي نسبی وارد بر آن را تحت اثر عوامل مختلف داشته و پایداري خود را حفظ نمایند. This post has been done by behsaznama Content  Gener ator DE​MO.

متریال نمای خشک

با حضور بیش از هفت هزار معمار در این مجموعه، تیمهای معماری و طراحان خلاق، مخصوص پروژه شما طرح ارسال خواهند کرد تا با دیدن انواع پلان و نما، تنوع در طرح و مصالح و ایجاد کیفیت فضاییهای مختلف، طرح مطلوب خود را انتخاب کنید. این سبک از طراحی همان گونه که از نام آن پیداست، از معماری ساختمانهای روم باستان الهام گرفته شده است. البته این عامل بر روی مقاومت فشاری و مقاومت خمشی و سایشی بیشتر تاثیر گذار است. در این سطح عملکرد، خسارات ناشی از خرابی نماي خارجی باید بسیار کم باشد. در صورتیکه در نمای دوغابی این اتفاق رخ می دهد و همین الزامات فنی در نمای خشک باعث کاهش تلفات انسانی و بقیه خسارات ناشی از سقوط نما خواهد شد. نمای شیشه ای ممکن است به مرور زمان در اثر جذب آلودگی و گرد و غبار کدر شود، از این رو نماشویی نمای شیشه ای را باید هر چند وقت یکبار انجام داد. سرعت اجرای سنگ گرانیت به دلیل زمان بر بودن عملیات ملات ریزی پشت سنگ و گیرایی ملات و سنگ پایین است.

نمای ساختمان سنگ

در روش پنهان علاوه بر مقاطع آهنی مقاطع آلمینیومی نیز در زیرسازی سرامیک به کار می رود و به همین دلیل است که هزینه اجرای نمای سرامیک خشک به روش پنهان نسبت به روش نمایان دارای هزینه بالاتری است. در مقایسه با نماهای سنگی که ۲ سانتی متر ضخامت سنگ و ۳-۲ سانتی متر ضخامت ملات ماسه سیمان دارد، نماهای PVC دارای ضخامت اندک ۱ سانتی متر می باشند. استفاده از نماي صلب سنگین مانند نماي چسبانده شده سنگی یا آجري، فقط در سازههایی با سیستم باربر جانبی صلب نظیر دیوار برشی یا مهاربند مجاز است و استفاده از آنها در نماي سازههاي با سیستم انعطاف پذیر مانند قاب خمشی توصیه نمیشود و در صورت استفاده باید کفایت آن با محاسبات دقیق اثبات شود. برخی از مزایای خاص سیستم نمای سبک، سهولت نصب و میزان نوری است که آنها به داخل ساختمان اجازه می دهند. در نشریه شماره ۷۱۴ ضوابط طراحی و اجراي نماهاي مختلف تحت اثر بارهاي وارد بر آن نظیر بارهاي لرزهاي، باد، ضربه و نیز عوامل محیطی که روي دوام و پایداري نما تاثیرگذار است بیان شده و راهکارهاي مناسب براي مهار آنها ارائه شده است. همچنین در کنار تدوین ضوابط طراحی، ارائه جزئیات اجرایی لازم نیز میتواند نقش قابل توجهی در ارتقاي کیفیت ساخت و ساز کشور داشته باشد.

امید است این دستورالعمل بتواند نقش موثري در بهبود طراحی و اجراي نما در صنعت ساخت و ساز در کشور داشته باشد. در غیر این صورت رعایت ضوابط این دستورالعمل به تنهایی از وقوع آسیب به نما جلوگیري نمیکند. هدف نشریه شماره ۷۱۴ طراحی و ارائه ضوابط اجرایی نماها تحت اثر بارهاي لرزهاي، باد، ضربه و سایر عوامل محیطی و ارائه راهکارهاي مناسب براي مهار آنها است. محدوده کاربرد نشریه شماره ۷۱۴ نماهاي ساختمانی است. گسترش روز افزون استفاده از انواع مختلف نماهاي ساختمانی و خطرات قابل توجه ناشی از عدم طراحی و اجراي مناسب این نماها باعث شده است تا تدوین ضوابط مرتبط، بیش از پیش اهمیت یابد. هر کدام از این مصالح ممکن است برای برخی از نماها مناسبتر باشند. پوششهاي محافظ در برابر شرایط جوي باید توسط اتصال دهندههاي مناسب از جنس آلومینیوم، مس، یا فولاد با پوشش روي یا سایر مصالح مقاوم در برابر خوردگی به پشت بندها متصل شوند. 6. رنگ آن با ثبات باشد و در برابر بخارها و گازها و پرتو آفتاب پایدار باشد.

دیدگاهتان را بنویسید